Fulbrightove granty
pre Slovensko

Fulbrightov program poskytuje prostredníctvom medzinárodných vzdelávacích a kultúrnych výmen zanieteným a kvalifikovaným študentom, vysokoškolským pracovníkom, učiteľom, umelcom a odborníkom z rôznych oblastí jedinečnú príležitosť študovať, prednášať a realizovať výskum alebo projekt v Spojených štátoch amerických.

Prostredníctvom Fulbrightovho programu môžu slovenské vysoké školy, výskumné, vzdelávacie a kultúrne inštitúcie a centrá, z verejného aj mimovládneho sektora, pozvať odborníkov z USA na krátkodobý pobyt na účely konzultácií, prednášok alebo účasti na workshopoch s cieľom rozvíjať inštitucionálnu spoluprácu a študijné programy.

Stredné školy môžu ďalej získať asistentov výučby anglického jazyka z USA, ktorí pomáhajú počas školského roka s výučbou angličtiny.

Pre viac informácií o grantových programoch Fulbrightovej komisie a prihláške kliknite na vybraný grant nižšie.

Viac informácií o príležitostiach na štúdium v Spojených štátoch amerických nájdete na stránke nášho poradenského centra EducationUSA

Zoznam grantov

Granty pre študentov

Granty pre VŠ pedagógov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe

Granty pre inštitúcie

Granty pre odborníkov z praxe

Fulbrightove granty

Iné granty

Ak sa chcete dozvedieť viac o štúdiu v USA, navštívte stránku nášho poradenského centra EducationUSA