1994

založenie Komisie na Slovensku

360+

slovenských absolventov

380+

amerických absolventov

75. výročie

Recepcia pri príležitosti celosvetových osláv 75. výročia Fulbrightovho programu pripomínajúca úspechy našich absolventov počas 27-ročnej existencie programu na Slovensku

Chystám sa do USA

Granty pre študentov, vysokoškolských učiteľov, vedcov a odborníkov z praxe na štúdium, prednášanie alebo výskum v USA a granty pre slovenské inštitúcie.

Chystám sa na Slovensko

Granty pre študentov, vysokoškolských učiteľov, vedcov a odborníkov z praxe na štúdium, prednášanie alebo výskum na Slovensku a granty pre US inštitúcie.

Janeil Engelstad

Fulbright U.S. Scholar 2006-07
Vysoká škola výtvarných umení a dizajnu v Bratislave

Súčasná pozícia:

zakladateľka a riaditeľka “Make Art with Purpose”, umelkyňa v Centre výskumu umenia sociálnej praxe, University of California, Santa Cruz.

„Moja skúsenosť na Slovensku ako štipendistka Fulbrightovho programu mi zmenila život. Počas pobytu som si vytvorila vzťahy a získala nápady, ktoré dodnes formujú moju prácu. S podporou Fulbrightovej komisie som aj ja podporovala kultúrne a vzdelávacie výmeny, a tiež podujatia v múzeách, galériách, univerzitách, či festivaloch medzi Slovenskom a viacerými mestami v USA, vrátane New Yorku, Bostonu, Dallasu, Chicaga, San Francisca a Seattlu, z ktorých majú prospech obe krajiny. Navyše, celoživotné priateľstvá, ktoré vznikli na Slovensku, obohacujú môj osobný život dodnes.“

Janeil Engelstad

Fulbright U.S. Scholar 2006-07

Yoel Rodríguez

Fulbright U.S. Scholar 2016 -17
Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

Súčasná pozícia:

Profesor, Hostos Community College of The City University of New York

„Moja skúsenosť s Fulbrightom na Slovensku bola úžasná, obohacujúca a naplňujúca, tak po profesionálnej, ako aj osobnej stránke. Skutočne transformačná cesta.“

Yoel Rodríguez

Fulbright U.S. Scholar 2016 -17

J. Luke Ryder

Fulbright U.S. Student 2013-14
Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Súčasná pozícia:

historik a editor, Levine Institute for Holocaust Education of US Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.

„Fulbrightovo štipendium na Slovensku bolo životným zážitkom a pohlcujúcou skúsenosťou. Práca so slovenskými inštitúciami a archívmi bola jedinečnou výzvou a odmenou zároveň, pomohla mi rozšíriť výskum aj spoluprácu. Intenzívnejšie vystavenie sa slovenskému jazyku a kultúre, ale najmä priateľstvám a profesionálnym kontaktom, ktoré som získal vďaka štipendiu, viedli k novým neoceniteľným perspektívam nazerania na históriu a dedičstvo Slovenska a celého regiónu.“

J. Luke Ryder

Fulbright U.S. Student 2013-14

Todd Jusko

Fulbright U.S. Student 2007-08
Oddelenie toxických organických polutantov, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Súčasná pozícia:

docent, University of Rochester School of Medicine and Dentistry

„Nikdy by som nepovedal, že strávim takmer 2 roky na Slovensku. Ako PhD. študent epidemiológie na Washingtonskej univerzite som sa vo svojej dizertačnej práci venoval vplyvom látok PCB na ľudské zdravie. Moji kolegovia v Bratislave vytvorili kohortu dvojíc matka-dieťa z Michaloviec a Svidníka. Skúsenosť spolupracovať s nimi mi pomohla k lepšiemu poznaniu a pochopeniu tejto problematiky a najmä umožnila spoluprácu, ktorá trvá dodnes. Mimo pracovnej oblasti som stretol množstvo skvelých ľudí a nadviazal niekoľko celoživotných priateľstiev.“

Todd Jusko

Fulbright U.S. Student 2007-08

Steven Lemke

Fulbright U.S. Student 2019-20
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra socha, objekt, inštalácia

Súčasná pozícia:

zástupca riaditeľa a environmentálny rezidenčný umelec, the Saint John’s Pottery, College of Saint Benedict/Saint John’s University, Minnesota

„Môj Fulbright projekt, „Bývanie po Nežnom rozvode“, skúmal vzťah medzi slovenskou ľudovou architektúrou, panelákovým bývaním z čias socializmu a identitou. Fulbright mi umožnil spojiť sa s ostatnými študentami, výskumníkmi a pedagógmi v prostredí popretkávanom históriou a prírodnými krásami. Postrehy a kontakty, ktoré som získal počas výskumu architektúry paneláku mi otvorili dvere k príležitostiam a výzvam rozprávať a komunikovať význam mojej tvorivej praxe naprieč jazykmi a kultúrami. Čas strávený na Slovensku bol zásadným pri príprave na moju kariéru v akadémii.“

Steven Lemke

Fulbright U.S. Student 2019-20

Grace Sprockett

Fulbright English Teaching Assistant 2018-19
Gymnázium Karola Štúra v Modre

Súčasná pozícia:

lektorka anglického jazyka, gymnázium Pankuchova 6, Bratislava

„Moja skúsenosť s Fulbrightom na Slovensku bola najneuveriteľnejšou v mojom živote. Slovensko je skrytý klenot Európy. Stretla som priateľov na celý život, vrátane môjho terajšieho priateľa, ktorí ma inšpirovali ísť za svojimi snami. Slovensko má čo ponúknuť - nádhernú krajinu, úžasné jedlo a najmilších ľudí, akých kedy stretnete (a ja som zo stredozápadu, takže mi môžete veriť!). Táto skúsenosť mi dovolila rásť ako osobnosť, vyjsť zo svojej komfortnej zóny a stať sa človekom, ktorým som dnes. Navždy budem vďačná, že som vďaka Fulbrightu spoznala Slovensko, ktoré sa stalo mojim druhým domovom.”

Grace Sprockett

Fulbright English Teaching Assistant 2018-19

Emily Lapel

Fulbright English Teaching Assistant 2012-13
Gymnázium J.B. Magina, Vrbové

Súčasná pozícia:

Analytička legislatívnej politiky, Radnica mesta Denver, Colorado

„Rok, kedy som pôsobila ako ETA bol jednou z najväčších výziev a zároveň najobohacujúcejšou skúsenosťou v mojom živote. Môj pobyt na Slovensku mi umožnil spojiť sa so svojimi študentmi a kolegami a preskúmať jedinečnú históriu a kultúru strednej Európy. Bolo neuveriteľné sledovať pokrok, ktorý za ten rok moji študenti dosiahli. Moja skúsenosť bola výzvou, akú som si myslela, že nikdy nezažijem, ale umožnila mi v živote riskovať a vedieť, že uspejem.“

Emily Lapel

Fulbright English Teaching Assistant 2012-13

Nancy V. Baker

Fulbright Specialist 2013-14
Ekonomická univerzita v Bratislave

Súčasná pozícia:

emeritná profesorka, New Mexico State Univeristy, Las Cruces, New Mexico

„Vyučovanie na Ekonomickej univerzite o témach americkej politiky a kampaniach bolo intelektuálne vzrušujúce a tiež zmysluplné. Študenti boli bystrí, zvedaví a o tejto téme vedeli veľakrát viac, ako mnohí moji študenti v USA! Na jednej hodine, ktorú si budem navždy pamätať, prezentovali (v angličtine) ich odporúčané volebné stratégie. Bolo to fascinujúce. Rada som spolupracovala aj s ostatnými učiteľmi a zamestnancami, ako aj stretávala sa s miestnymi obyvateľmi krásneho historického mesta Bratislavy. Mnohí z nich sa stali mojimi priateľmi. Fulbright na Slovensku je životná skúsenosť, ktorú si nesmiete nechať ujsť.“

Nancy V. Baker

Fulbright Specialist 2013-14

Ábel Ravasz

Fulbright Slovak Student 2013-14
Columbia University, New York

Súčasná pozícia:

Prezident Inštitútu Mateja Bela & bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

„Fulbrightovo štipendium bolo pre mňa najintenzívnejším rokom života: popri štúdiu som navštevoval obrovský počet podujatí, výstavy a múzeá, stretával som sa so zaujímavými ľuďmi alebo som sa iba prechádzal v New York City. Štipendium mi naštartovalo kariéru: našiel som niekoľko ľudí, s ktorými pracujem dodnes, dokončil som magisterskú prácu a znova som naplánoval moju kariéru. V konečnom dôsledku Fulbrightovo štipendium malo obrovskú rolu v tom, že som dosiahol jeden z mojich snov a stal som sa slovenským splnomocnencom pre rómske komunity. Bola to úžasná skúsenosť, odporúčam to každému ašpirujúcemu akademikovi v akomkoľvek veku života!”

Ábel Ravasz

Fulbright Slovak Student 2013-14

Milota Sidorová

Fulbright Slovak Student 2013-14
Spitzer School of Architecture, The City College of New York, The City University of NY

Súčasná pozícia:

riaditeľka sekcie participatívneho plánovania, Metropolitný inštitút Bratislavy, moderátorka a dramaturgička rozhlasového programu Živé Mesto FM, Rádio FM

„Fulbrightovo štipendium bola jedna z najlepších príležitostí v živote ako zakúsiť iný systém vzdelávania, zažiť stretnutia s najlepšími mozgami v mojom odbore, debatovať hodiny s profesormi a profesorkami, ktorí mali ku mne zvedavý a partnerský prístup. Ukázalo mi ulice New Yorku tak, ako ani samotným obyvateľom mesta - kráčala som ním, pozorovala jeho život a hľadala súvislosti s mestským rozvojom. Ukázalo mi, ako vytrvalosť, zvedavosť a túžba stále sa posúvať sú skutočnou životnou filozofiou a ako nás sťažovanie, ako kultúrny fenomén nikam nezavedie. Hlavne to posledné ľudia našej krajiny potrebujú ako soľ, pretože potenciál tu je.“

Milota Sidorová

Fulbright Slovak Student 2013-14

Tomáš Hrozenský

Fulbright Slovak Student 2016-17
Elliott School of International Affairs, George Washington University

Súčasná pozícia:

výskumník, European Space Policy Institute, Viedeň

„Fulbrightovo štipendium bolo pre mňa neoceniteľnou životnou a kariérnou skúsenosťou otvárajúcou veľa rôznych dverí pri hľadaní môjho budúceho profesného uplatnenia.“

Tomáš Hrozenský

Fulbright Slovak Student 2016-17

Mária Kolesárová

Fulbright Slovak Scholar 2017-18
Georgetown University

Súčasná pozícia:

Odborná asistentka, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave

„Vždy som snívala, že navštívim miesta, kde vznikla veda, ktorú milujem a v ktorej pracujem. Som bioetička a bioetika bola založená na univerzite v Georgetowne. Fulbrightov program mi umožnil robiť výskum v etike genetiky, poznať nové metódy vyučovania medicínskej etiky a ešte lepšie sa zoznámiť s praxou poradenstva v oblasti klinickej etiky. Najlepšou a najmenej očakávanou časťou bolo, že som sa stala skutočnou súčasťou georgetownskej bioetickej komunity. Ale moja skúsenosť z Georgetownu neskončila, keď som sa vrátila z USA. Stále som v kontakte a spolupracujem s priateľmi a kolegami z dvoch tamojších bioetických centier.”

Mária Kolesárová

Fulbright Slovak Scholar 2017-18

Michal Vašečka

Fulbright Slovak Scholar 2008-09
Institute for the Study of International Migration, Georgetown University

Súčasná pozícia:

programový riaditeľ, Bratislava Policy Institute

„Prednášal som migračnú politiku a podieľal sa na výskume prístupov USA k migrácii za vlády prezidenta Georga W. Busha. Počas pobytu som mal prednášky a semináre o situácii na Slovensku a strednej Európe - na Georgetown University, na Johns Hopkins University, na University of North Carolina, v Kongrese USA, na Woodrow Wilson Center a na New School University. Pobyt bol pre mňa zásadný a doslova oči otvárajúci, po návrate som ťažil z výsledkov dlhé roky. Nehovoriac o tom, že sa mi, aspoň tak to vnímam, podarilo pochopiť nesmierne komplikovanú migračnú politiku USA a štátov Únie.“

Michal Vašečka

Fulbright Slovak Scholar 2008-09

Tatiana Bužeková

Fulbright Scholar-in-Residence 2017-18
Department of Cultural Studies, Evergreen State College

Súčasná pozícia:

vedúca Katedry etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

„Účasť na Fulbright S-I-R programe bola pre mňa skvelou skúsenosťou aj po odbornej, aj po ľudskej stránke. Moje kolegyne boli nesmierne láskavé a nápomocné; spolupráca s nimi ma obohatila v zmysle vedomostí, ale aj v zmysle pedagogických zručností. Skúsenosť, ktorú som na Evergreen State College získala, mi pomáha pri vyučovaní na domácej univerzite a pri zlepšení pedagogických postupov.”

Tatiana Bužeková

Fulbright Scholar-in-Residence 2017-18

Peter Terem

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award 2019-20
Weiser Diplomacy Center at the Gerald R. Ford School of Public Policy, University of Michigan

Súčasná pozícia:

prorektor pre vedu a výskum, Univerzita Mateja

„Pobyt mi umožnil získať nové skúsenosti vo výskume v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky USA. Základnou filozofiou pri uchádzaní sa o tento program bolo nielen získanie nových vedomostí o zahraničnej politike USA a koncepte mäkkej moci pre moje budúce ciele v akademickej sfére, ale aj posilniť odborný rast prostredníctvom výmeny poznatkov a myšlienok na jednej z najlepších univerzít na svete. Prednášky a verejné podujatia vo Weiser Diplomacy Center, menej formálny prístup, hĺbka analýz, intenzívne a kvalitné diskusie, ako aj profesionálne prístupy na všetkých úrovniach života priniesli doteraz najcennejšie a najužitočnejšie inšpirácie pre moje pôsobenie v akademickej sfére.“

Peter Terem

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award 2019-20

Alena Vachnová

Hubert H. Humphrey Fellow 2017-18
Boston University, Questrom School of Business, Financie and economic development

Súčasná pozícia:

Rozvojová manažérka, Nadácia DEDO

„Môj Humphrey rok ovplyvnil všetko, čo som od môjho návratu z USA robila. Nielen že som našla odpoveď na otázku, či existuje riešenie bezdomovectva, ale spoznala som aj konkrétne prístupy a kroky, ktoré vedú k jeho ukončovaniu. A rozhodla som sa ich aplikovať na Slovensku.“

Alena Vachnová

Hubert H. Humphrey Fellow 2017-18

Nový cyklus Slovak Student Program

Nový cyklus podávania prihlášok na Fulbright Slovak Student Program, určený pre slovenských študentov, ktorí majú ukončené magisterské štúdium a majú záujem o magisterský program alebo výskum v rámci svojho doktorandského štúdia na akreditovaných univerzitách v USA. Uzávierka podávania prihlášok na akademický rok 2023-2024 je 30. júna 2022.

Viac

Statement on Ukraine by Fulbright Commissions in Europe

On behalf of Fulbright Commissions in Europe, we strongly condemn the Russian assault on Ukraine in violation of international law and human rights. We are working with the US Department of State and local US Embassies, and with governmental partners in our host states, to guarantee the safety and security of alumni and grantees.

Viac

Alumni Spotlight Series

Prvý utorok v mesiaci publikujeme #FulbrightSlovakia Alumni Spotlight Series! Oslavujeme 75 rokov vplyvu, skúsenosti a vedomosti Fulbrighterov na lepšiu budúcnosť .
Zoznámte sa s Marciou Davidson, absolventkou Fulbright U.S. Scholar programu v akademickom roku 2008-2009, na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Viac

Nový cyklus U.S. Student Program

Nový cyklus podávania prihlášok na Fulbright U.S. Student Program, určený pre amerických študentov, ktorí majú ukončené bakalárske štúdium a majú záujem o štúdium alebo výskum, alebo o program asistenta výučby angličtiny na Slovensku.

Viac
Uzávierka termínu na podanie prihlášok na Fulbright Specialist Program

Program určený pre inštitúcie v Slovenskej republike, ktoré môžu hosťovať vysokoškolských pedagógov, odborníkov a umelcov z USA na obdobie 2 až 6 týždňov

Uzávierka termínu na podanie prihlášok na Fulbright Slovak Student Program

Granty pre slovenských študentov, ktorí majú ukončené magisterské štúdium a majú záujem o magisterský program alebo výskum v rámci svojho PhD. štúdia.

Uzávierka termínu na podanie prihlášok na Fulbright Scholar-in-Residence Program

Program určený pre inštitúcie vyššieho vzdelávania v Spojených štátoch, ktoré majú záujem o hosťujúceho vysokoškolského lektora zo Slovenska.

Alena
Vachnová

Vyštudovala právo, v roku 2020 získala titul PhD. v oblasti sociálnej práce, keď úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému Integrovaná zdravotná a sociálna starostlivosť pre ľudí bez domova. Rozvojovým témam sa profesionálne venuje už viac ako 17 rokov. Takmer 10 rokov pôsobila v regionálnej a lokálnej samospráve, kde sa venovala regionálnemu rozvoju, cezhraničnej spolupráci a rozvoju miest prostredníctvom kultúry.

Matthew
Morton

Matt Morton pochádza z mesta Rockwall v štáte Texas a v rámci Fulbrightovho štipendia pôsobí ako asistent výučby angličtiny na Gymnáziu Komenského v Trebišove. Morton je autorom zbierky básní Improvisation Without Accompaniment, víťaz ceny A. Poulin, Jr. Poetry Prize, ktorú vybrala Patricia Smith (BOA Editions 2020), a pripravovaného diela What Passes Here for Mountains (Carnegie Mellon 2022).

Mária
Havelková

Mária Havelková pôsobí ako odborná asistentka na Ústave klinického právneho vzdelávania Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa venuje problematike správneho práva (najmä oblasti správneho trestania a momentálne aj prijímaniu opatrení v čase pandémie) a ako zástupkyňa riaditeľky ústavu zabezpečuje výučbu praktických predmetov ako Študentská právna poradňa alebo Právna klinika neziskového sektora.

viac štipendistov 21/22