Absolventi

Od založenia Komisie J. Williama Fulbrighta v roku 1994 dostalo príležitosť študovať, prednášať alebo robiť výskum v Spojených štátoch amerických vyše 360 slovenských štipendistov. Takmer 400 amerických študentov, výskumných pracovníkov a odborníkov malo možnosť prísť na Slovensko a pôsobiť v rôznych študijných a výskumných odboroch prostredníctvom Fulbrightovho alebo iných výmenných programov administrovaných Komisiou. Mnohí absolventi programu sa stali dôležitými lídrami v akademických a výskumných inštitúciách, vo vláde a v politike, v neziskových organizáciách, v umení, či v ďalších sférach spoločenského života.

Byť Fulbrighterom znamená okrem iného stať sa členom komunity úspešných ľudí, ktorú charakterizuje rozmanitosť. Spôsobov, ktorým je možné udržiavať spojenie s komunitou Fulbrighterov, je viacero - prostredníctvom pôsobenia v asociácii absolventov Fulbrightovho programu alebo individuálnou spoluprácou a nadväzovaním kontaktov s absolventmi Fulbrightovho programu po návrate domov. Fulbrighteri sú ochotní pomáhať jeden druhému, či je to v oblasti kariérneho rastu, grantových príležitostí, pri vycestovaní na štipendijný pobyt alebo iných aktivít.

Slovenská asociácia Fulbrightovho programu (SFAA)

vznikla v roku 2001 s cieľom podporovať Fulbrightov Program a jeho misiu v Slovenskej republike a Spojených štátoch amerických. SFAA poskytuje Fulbrightovej komisii podporu najmä pri mentoringu uchádzačov zo Slovenska, poskytovaní pomoci americkým štipendistom na Slovensku tak v profesionálnej, ako aj osobnej oblasti, a organizovaní spoločenských aktivít pre svojich členov. Viac informácií nájdete na: https://sfaa.sk/.


Fulbrightova asociácia

je súkromná nezisková organizácia založená absolventmi Fulbrightovho programu v USA v roku 1977. Je jednou z približne 65 národných asociácií absolventov Fulbrightovho programu vo svete. Asociácia má za cieľ propagáciu vlajkového programu medzinárodných vzdelávacích a kultúrnych výmen, obohatenie skúseností zahraničných študentov, výskumných pracovníkov, učiteľov a odborníkov pôsobiacich v USA cez Fulbrightov program, ako aj podporu globálnej siete absolventov Fulbrightovho programu. Asociácia ďalej uľahčuje a sprostredkúva vzájomné kontakty medzi absolventmi a organizuje podujatia a aktivity pre aktuálnych štipendistov v Spojených štátoch. Viac informácií nájdete na: www.fulbright.org .


Fulbrighter

je bezplatná exkluzívna online networkingová platforma, v rámci ktorej sa môžu aktuálni štipendisti a absolventi Fulbrightovho programu spájať, nadväzovať kontakty, angažovať sa v spoločných projektoch a spolupracovať v rámci celosvetovej komunity. Zaregistrujte sa na Fulbrighter App a využite tak možnosť predstaviť sa komunite Fulbrighterov, zapojiť sa do spoločných projektov a zostať v spojení.

Aplikácia Fulbrighter je dostupná pre Android aj iOS.