Ronald and Eileen Weiser
Professional Development Award

Grant Ronalda a Eileen Weiserových na odborný rozvoj

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award ponúka vysokoškolským pedagógom zo Slovenskej republiky príležitosť absolvovať krátkodobý (4 až 6 týždňov) výskumný pobyt na Michiganskej univerzite v Ann Arbor v USA. Uchádzači môžu predkladať projekty v ktorejkoľvek oblasti výskumu alebo výučby v spolupráci s pracovníkmi fakúlt a katedier pôsobiacich na Michiganskej univerzite.

Granty je možné realizovať vďaka finančnému daru veľvyslanca Ronalda Weisera - veľvyslanca USA na Slovensku v rokoch 2001-2004 a jeho manželky Eileen Lappin Weiserovej.

Požiadavky na uchádzača

Benefity grantu

Spiatočná letenka

Medzinárodná letenka v ekonomickej triede

Ubytovanie
Základné zdravotné poistenie
Vízum

J-1 víza pre štipendistu

Diéty (denný honorár)

Ako podať prihlášku

Uchádzači podávajú prihlášku online.

Prihláška musí obsahovať:

V prípade otázok nás kontaktujte emailom office@fulbright.sk


Termín na podanie prihlášky

Termín na podávanie prihlášok je zvyčajne od mája do septembra aktuálneho kalendárneho roka. Uzávierka termínu na podanie prihlášok na akademický rok 2023/2024 bude zverejnená na jar 2022. Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú brané do úvahy.

Upozorňujeme tých, čo chcú realizovať výskum na Právnickej fakulte Michiganskej univerzity, že sa na nich okrem všeobecných podmienok uvedených vyššie vzťahujú ďalšie podmienky. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Michigan International and Comparative Law Research Scholar Program.

Časový harmonogram

MÁJ – SEPTEMBER

Termín na podávanie prihlášok.

SEPTEMBER

Uzávierka termínu na podanie prihlášky (presný dátum sa zverejňuje spravidla v priebehu leta). Kompletné prihlášky sú zaslané na konečný výber do Weiserovho centra pre Európu a Euráziu .

NOVEMBER

Najlepší spomedzi uchádzačov sú pozvaní na online pohovor so zástupcami Weiserovho centra.

NOVEMBER – DECEMBER

Weiserovo centrum kontaktuje úspešných uchádzačov a oznámi im výsledky pohovoru. Všetku administratívu spojenú s realizáciou pobytu zabezpečuje Weiserovo centrum.

FAQ

Často kladené otázky nájdete na webovej stránke Weiserovho centra pre Európu a Euráziu.

Povedali o Ronald and Eileen Weiser Professional Development programe

Peter Terem

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, 2019-2020, Weiser Diplomacy Center at the Gerald R. Ford School of Public Policy, University of Michigan

Súčasná pozícia

Prorektor pre vedu a výskum, Univerzita Mateja

„Výskumný pobyt na Michiganskej univerzite mi umožnil získať nové skúsenosti vo výskume v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky USA. Základnou filozofiou pri uchádzaní sa o tento program bolo nielen získanie nových vedomostí o zahraničnej politike USA a koncepte mäkkej moci pre moje budúce ciele v akademickej sfére, ale aj posilniť odborný rast prostredníctvom výmeny poznatkov a myšlienok na jednej z najlepších univerzít na svete. Absolvovanie prednášok a verejných podujatí vo Weiser Diplomacy Center, menej formálny prístup, hĺbka analýz vo výskumných témach, intenzívne a kvalitné diskusie medzi učiteľmi, odborníkmi a študentmi, ako aj profesionálne prístupy na všetkých úrovniach života U-M priniesli doteraz najcennejšie a najužitočnejšie inšpirácie pre moje pôsobenie v akademickej sfére.“

Peter Terem

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, 2019-2020

Branislav Ondrášik

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, 2010-2011, University of Michigan

Súčasná pozícia

Komunikacny manazer pre bezpecnostny vyskum, ESET
Publicista na volnej nohe

„Mesačný výskumný pobyt na University of Michigan v roku 2010 bola pre mňa veľká príležitosť vo výskume politickej komunikácie, ktorej sa roky venujem. Pobyt som si naplánoval práve počas vrcholiacej kampane pred michiganskými a americkými kongresovými voľbami, takže aj z hľadiska načasovania to bola veľká profesionálna skúsenosť. Zázemie Inštitútu pre sociálny výskum je jedno z najlepších, ktoré americké univerzity ponúkajú. Netýka sa to iba vybavenia, knižnice, ale predovšetkým odborníkov, ktorí sú vo výskume spoločenských vied špičkou v USA a vo svete. Popri výskume a štúdiu som preto mohol nadviazať aj dôležité kontakty. Výskum politickej komunikácie je síce relatívne nová disciplína, ale práve University of Michigan má pre skúmanie volebného správania a volieb vybudované dlhoročné know-how.“

Branislav Ondrášik

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, 2010-2011

Ivan Gerát

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, 2016-2017, University of Michigan

Súčasná pozícia

Riaditeľ Ústavu dejín umenia SAV

„V septembri 2016 som sa mohol hlbšie zaoberať vývojom ikonológie počas studenej vojny. Uvedomil som si, ktoré aspekty tejto témy zaujímajú mojich amerických kolegov. Vynikajúce diskusie s profesorkou Elizabeth Sears a jej kolegami ma podnietili k napísaniu dvoch výskumných článkov na túto tému. Podnetné prostredie na Michiganskej univerzite prispelo aj k rozvoju niektorých myšlienok mojej knihy The Iconology of Charity. Som veľmi vďačný Weiserovmu centru za podporu a vynikajúcu organizáciu môjho pobytu.“ .

Ivan Gerát

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, 2010-2011