Vitajte na stránke
Fulbright Slovakia

Lýdia Tobiášová
Výkonná riaditeľka

Webová stránka Fulbright Slovakia Vám poskytne komplexné a aktuálne informácie o výmenných programoch, činnosti a aktivitách Fulbrightovej komisie, ktorá administruje Fulbrightov program a ďalšie programy na Slovensku. Obsahuje tiež základné informácie o globálnom Fulbrightovom programe, našich štipendistoch, absolventoch, zamestnancoch Komisie a Rade Komisie, ako aj informácie o tom, čo robíme a za čím si stojíme. Viac informácií nájdete v sekcii O nás.


Okrem toho, že ponúkame rôzne granty pre Slovákov a Američanov, sme tiež jedinou oficiálnou inštitúciou na Slovensku, ktorá poskytuje presné, kompletné a aktuálne informácie o štúdiu v USA prostredníctvom nášho poradenského centra EducationUSA, ktoré je súčasťou celosvetovej siete poradenských centier Ministerstva zahraničných vecí USA.


Naším poslaním je podporovať vzájomné porozumenie medzi občanmi USA a Slovenska prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych výmen. Veríme, že zapojením Slovákov a Američanov do života a učenia môžeme formovať pozitívnejšiu víziu pre naše komunity a náš svet. Fulbrightov program na Slovensku za svoju existenciu pomohol vytvoriť trvalé spojenia, bojovať proti nedorozumeniam a zaistiť, aby naši ľudia a národy pracovali na dosiahnutí spoločných cieľov.


Fulbright Slovakia ponúka rôzne Fulbrightove a iné granty pre jednotlivcov v závislosti od kategórie, či už sú to študenti, vedci alebo odborníci z praxe, a niektoré granty aj pre inštitúcie.


V našom tíme pevne veríme v hodnotu medzinárodných vzdelávacích výmen. Našim klientom ponúkame možnosti, ktoré najlepšie vyhovujú ich profesionálnym a osobným záujmom, majúc na pamäti ich potenciál prispieť k poslaniu Fulbrightovho programu. V našich každodenných aktivitách podporujeme rozmanitosť a inklúziu, a preto vítame prihlášky kandidátov zo všetkých oblastí. Osobitne vyzývame kandidátov a inštitúcie, ktorí pochádzajú z tradične marginalizovaných a nezastúpených komunít, aby sa prihlásili do programov Komisie.


Granty ponúkané Komisiou sú rozdelené do dvoch hlavných kategórií:


Chystám sa do USA – granty pre slovenských občanov a inštitúcie


Chystám sa na Slovensko - granty pre amerických občanov a inštitúcie.


Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na konkrétny grant a získajte viac informácií o podmienkach grantu, benefitoch grantu a pokynoch na prihlásenie.


Fulbrighter-i sú dôležitou súčasťou Fulbrightovho programu na Slovensku. Ako absolventi Fulbrightovho programu nereprezentujú iba rozmanitú komunitu z hľadiska sociálneho, profesionálneho a kultúrneho zázemia, ale sú aj aktívnymi členmi občianskej spoločnosti a lídrami vo svojich oblastiach, ktorí podporujú sociálne zmeny, sú pozitívnym príkladom pre svoje okolie a ktorí sa angažujú v spoločnej misii - podpore vzájomného porozumenia v zahraničí i doma.


Keď sa stanete Fulbrighter-om, stanete sa tiež súčasťou dynamickej a rozmanitej globálnej siete, ktorá podporuje vzájomné porozumenie medzi národmi, zdieľa znalosti medzi komunitami a zlepšuje život na celom svete. Ako Fulbrighter sa pripojíte k tisícom absolventov, ktorí sú lídrami na celom svete v každom študijnom odbore.


Neváhajte ma kontaktovať priamo alebo sa obráťte na ktorúkoľvek z mojich kolegýň vo Fulbright Slovakia, kde získate ďalšie informácie.


Dúfam, že informácie uvedené na našej webovej stránke budú pre vás užitočné, a že zvážite prihlásenie do niektorého z našich programov a stanete sa Fulbrighterom.